...

Hjemmesiden er under opbygning, ved spørgsmål, kontakt os direkte på +45 21 30 48 19


ARTIKEL

Forfatter: Mikkel Nicco Madsen / Foto: 1footage

06/07/2024 KL. 14:00

HVAD ER EN FAMILIE-DIAGNOSE?

En familie-diagnose refererer til processen med at identificere og forstå de konsekvenser, en diagnose har for hele familien. Når et barn eller en forælder bliver diagnosticeret, kan det føre til en omvæltning i familiedynamikken, præget af usikkerhed, mistrivsel og mulig splittelse, hvis det ikke håndteres med omhu. Dette giver anledning til behovet for en fælles forståelse af begrebet familie-diagnose og hvordan det kan hjælpe med at skabe en solid støttestruktur som involvere hele familien.

At sætte et label på den nyfunden viden og de udfordringere som kan medfølge, er afgørende for at skabe en fælles forståelse inden for familien. Dette gør det muligt at anerkende de specifikke problemstillinger, der kan opstå, og dermed muliggøre udviklingen af hjælpemidler, der kan styrke både individuelle og fælles familiemæssige udfordringer. Gennem denne forståelse åbnes døren for konstruktiv kommunikation og samarbejde på tværs af familien.

Begrebet familie-diagnose opstår, fordi påvirkningerne, ikke kun rammer det enkelte individ, men også strækker sig ud til hele familien. Denne indledende forvirring kan forvandles til forståelse ved hjælp af relevant materiale og deltagelse i netværksgrupper, der fokuserer på pårørende. Det er afgørende at indse, at familiemedlemmer, både børn, forældre og bedsteforældre, kan have brug for støtte og vejledning for at navigere gennem, de følelser det kan medfører, når man selv eller ens kære får stillet en diagnose.

En familie-diagnose åbner døren for at opbygge hjælpemidler og støttesystemer, der kan være afgørende for at skabe forsoning og forståelse inden for familien. Deltagelse i netværksgrupper og brug af relevant materiale kan fungere som redskaber til at styrke familiemedlemmernes evne til at støtte hinanden og tilpasse sig de ændringer, der følger med en diagnose.

At skabe en fælles forståelse for begrebet familie-diagnose og at håndtere de udfordringer, diagnose kan medføre. Gennem anerkendelse af påvirkningerne på hele familien og opbygning af hjælpemidler kan familien styrkes, og en sund familiedynamik kan opretholdes.

Vi hos Tournesol ønsker at bidrage til den gode familiære dynamik og en bred forståelse gennem netværksmøder og viden, baseret på de erfaringer, vi skaber gennem vores arbejde på forskellige destinationer.

RELATERET ARTIKEL

ET SAMARBEJDE MED MENING, FOR NEURODIVERGENTE
Tournesol Rejser og TravelHeart Family lancerer tilpassede gruppe rejser til Kreta

Tournesol Rejser samarbejder med TravelHeart Family for at tilbyde grupperejser, med første destination på Kreta.

VI SPONSORERER

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.