VORES KERNEVÆRDIER

Med fokus på social bæredygtighed og mobilitet, for personer og familier med usynlige handicaps, arbejder vi med tre overordnede områder:

Disse områder tager udgangspunkt i rejser for neuro-divergente individer og deres neuro-diverse familie i den overordnede familie dynamik, hvor et familiemedlem har fået stillet en diagnose.

Rejser

Vores overordnede mål er at lette rejseoplevelsen for personer med usynlige handicaps og deres neuro-diverse familie. På trods af det brede spektrum af diagnoser er gennemsigtighed og struktur fællesnævnere for denne gruppe. Den viden, vi opnår gennem vores forskning, omsætter vi til konkrete værktøjer, som vi implementerer i vores grupperejser.

Forskning

Formålet med forskningen er at imødekomme nogle af de udfordringer, der kan opstå i en familie med en diagnose, når der overvejes at flytte sig ud fra vante rammer og muliggøre en mere effektiv tilgang, så enkeltpersoner eller familier med diagnoser, kan håndtere de nye udfordringer ved egen hjælp.

Netværk

Vi arbejder med flere former for netværk igennem Tournesol, men fælles for alle er vidensdeling. Facilitering af netværksgrupper, som er en fast del af grupperejserne, hvor der vil være tilknyttet en netværks facilitator.

Sideløbende har vi et professionelt netværk for vores kompetencepartner, Det Usynlige Netværk. Denne vidensdeling vil blive præsenteret igennem Tournesols webinar og konference to gange årligt.

Tournesol ApS - CVR-nr.: 44 18 37 30