...

Hjemmesiden er under opbygning, ved spørgsmål, kontakt os direkte på +45 21 30 48 19


HVAD ER FORMÅLET MED TOURNESOL?

Med fokus på social bæredygtighed og mobilitet, for neurodivergente og deres familier , arbejder vi med tre overordnede områder: Rejser, Forskning og Netværk. Disse områder tager udgangspunkt i rejser for familier, der har særlige behov, hvor en diagnose påvirker den overordnede familiedynamik, hvor et familiemedlem har fået stillet en diagnose, derfor en familie-diagnose.

En familie-diagnose er, når en eller flere, i en børnefamilie får stillet en diagnose som påvirker den tidligere familiedynamik. Gennem grupperejser, vil vi have mulighed for at indhente den rette data og afprøve forskellige tiltag i praksis og være med i forskningen omkring mobilitet med usynlige handicaps.

Vidensdeling er den primære faktor for at forskningen og rejserne opretholder den rette relevans og udover at dele dette i artikler på vores hjemmeside, afholder vi en gang årligt et webinar om foråret og en større konference om efteråret, hvor det muligt at deltage fysisk. Under disse events er der mulighed for at netværke og stifte bekendtskab med nogle af de nyeste produkter på markedet, der kan afhjælpe problematikkerne ved mobilitet med neurodiverse familier.

"Vidensdeling er kernen i vores mission. Vi tror på, at ved at dele viden og erfaringer kan vi bane vejen for bedre forståelse, udveksling af ideer og skabelse af et netværk, der kan gavne alle involverede parter. På alle vores grupperejser faciliterer vi netværksgrupper, hvor familier kan mødes, dele erfaringer og støtte hinanden."

Mikkel Nicco Madsen

Adm. Direktør

REJSER

I en verden, hvor rejseoplevelser ofte er standardiserede, stræber Tournesol efter at skabe rejser, der går ud over det sædvanlige. Vi er dedikerede til at gøre en positiv forskel i livet for personer med særlige behov og deres familier. Vores mission er at skabe rejseoplevelser, der ikke kun er mindeværdige, men også meningsfulde for hverdagen der hjemme.

Vi erkender, at hver familie har unikke behov og udfordringer. Derfor tilbyder vi skræddersyede grupperejser, der er designet til at imødekomme disse forskellige behov. Fra valg af destinationer med passende faciliteter til aktiviteter, der er tilrettelagt med henblik på støtte og inklusion, tilbyder vi rejser, der er skræddersyet til at give hver familie den bedst mulige oplevelse.

Vores grupperejser handler ikke kun om at udforske nye steder, de handler også om at skabe forbindelser, dele erfaringer og føle sig støttet. Vi prioriterer tryghed, forståelse og nærvær som kerneværdier for vores grupperejser. Ved at opdele familierne og tilbyde individuel deltagelse sikrer vi, at alle føler sig inkluderet og set. Vi tror på, at ved at skabe et rum, hvor familier kan føle sig trygge og forstået, kan vi bidrage til at skabe varige minder og styrke båndene mellem familiemedlemmerne.

FORSKNING

Vidensdeling er en afgørende del af Tournesols mission om at støtte diagnose-familier, når de bevæger sig ud i nye og uvante situationer. Vi tror på, at ved at dele viden og erfaringer kan vi hjælpe enkeltpersoner og familier med at håndtere de udfordringer, de møder på deres rejse mod nye oplevelser.

Vores tilgang til mobilitet er tværfaglig og rettet mod konstant udvikling af værktøjer og ressourcer, der kan gøre en positiv forskel. Vi lægger vægt på gennemsigtig kommunikation og struktur i vores samarbejde med familier og partnere. Vores mål er at skabe et miljø, hvor familier føler sig støttet og i stand til at håndtere de udfordringer, de møder på deres rejse.

Vi stræber efter at fremme samarbejde mellem universiteter, forskere og praktikere inden for samfundsvidenskab og pædagogik for at øge forståelsen for mobilitet hos neurodiverse familier. Gennem forskning og praktisk arbejde håber vi at skabe rammerne for bedre støtte og forståelse.

NETVÆRK

Netværksgrupper er en fast bestanddel af vores grupperejser, hvor en dedikeret netværksfacilitator sikrer, at deltagere kan dele deres historier og støtte hinanden. Samtidig har vi et professionelt netværk, Det Usynlige Netværk, for organisationer og virksomheder med interesse i vores forskning. Som en del af dette netværk får partnere mulighed for at deltage i årlige konferencer og kompetencerejser, hvor tværfaglig videndeling står i fokus.

Vi ønsker at skabe en årlige konferencer er dedikeret til at udforske udfordringer og løsninger inden for mobilitet for personer med særlige behov. Her præsenteres forskning og indsigter fra eksperter og personer med personlige erfaringer. Vi tror på, at disse begivenheder ikke blot skal informere, men også inspirere til en bredere forståelse og handling.

Tournesol stræber efter at skabe et miljø, hvor deling af viden og opbygning af forbindelser er i centrum. Vi tror på, at ved at arbejde sammen kan vi gøre en reel forskel i livet for dem, der navigerer gennem udfordringerne ved mobilitet med særlige behov.

ARTIKLER

ADHD Camp for voksne, med Dopaminklubben.

Tournesol Rejser og Airseven samarbejder om sikre gruppe rejser for neurodivergente børn

Tournesol skaber tryghed, med Airseven,

Tournesol Rejser og TravelHeart Family lancerer tilpassede gruppe rejser til Kreta

Et samarbejde med mening, for

neuro-divergente

Hvad er en familie-diagnose?

Bliv en del af Det Usynlige Netværk

Hvad er formålet med Tournesol?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.