...

Hvad er en familie-diagnose?

En familie-diagnose refererer til processen med at identificere og forstå de konsekvenser, en diagnose af usynlige handicaps har for hele familien. Når et barn eller en forælder bliver diagnosticeret, kan det føre til en omvæltning i familiedynamikken, præget af usikkerhed, mistrivsel og mulig splittelse, hvis det ikke håndteres med omhu. Dette giver anledning til behovet for en fælles forståelse af begrebet familie-diagnose og hvordan det kan hjælpe med at skabe en solid støttestruktur inden for familien.

TOURNESOL SKABER TRYGHED MED AIRSEVEN

Tournesol Rejser, et dansk rejsebureau specialiseret i at tilbyde rejseoplevelser for neurodivergente personer, har etableret et strategisk samarbejde med TravelHeart Family. Denne alliance inkluderer også Airseven, et dansk charterflyselskab, hvilket åbner nye muligheder for sikre og trygge rejser for børn med autisme eller ADHD.

ET SAMARBEJDE MED MENING, FOR NEURODIVERGENTE

Tournesol Rejser og TravelHeart Family lancerer tilpassede gruppe rejser til Kreta

Tournesol Rejser, en dansk niche rejsebureau specialiseret i at skabe rejseoplevelser for personer med autisme og andre skjulte handicap, har indgået et strategisk samarbejde med TravelHeart Family. Dette samarbejde sigter mod at udvide Tournesols tilbud ved at integrere den tekniske rejsearrangør ekspertise fra TravelHeart Family.

ADHD CAMP FOR VOKSNE, MED DOPAMINKLUBBEN

Tournesol Rejser har indgået et spændende samarbejde med Dopaminklubben om at afholde en særlig begivenhed for voksne med ADHD i sensommeren 2025. ADHD Campen, vil tilbyde en unik kombination af talks, musikalske indslag og muligheder for at dele erfaringer om livet som voksen med ADHD, med ligesindet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.